ÜRÜNLERİMİZ

Agro
Grubu

Agro Buzağı Büyütme Yemi

KULLANIM AMACI
Buzağıların 3. ayın sonundan 6. ayın sonuna kadar beslenmelerinde kullanılan fermente edilebilir enerji ve protein içeriği dengelenmiş ekonomik grup buzağı yemidir. Buzağı büyütme yemi özellikle damızlık düve olacak dişilerin sağlıklı gelişimin sağlanması bakımından önemlidir. Dişi buzağılar ergin cidago yüksekliğinin %50'sini ve ergin canlı ağırlığının %25'ini hayatının ilk 6 aylık döneminde kazanırlar.

Buzağı büyütme yem erkek ve dişi buzağıların sağlıklı iskelet kurabilmeleri arzu edilen canlı ağırlık kazancına ulaşabilmelerini sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Düvelerin uygun zamanda kızgınlığa gelmeleri, ilkine çiftleşme ve ilkine doğurma yaşına kısa sürede ulaşmalarını sağlar.

Hem erkek, buzağıların hem de dişi buzağıların sağlıklı bir şekilde büyütülmesi ergin dönemde besi ve laktasyon performanslarının da yüksek olmasını sağlar.

Agro Buzağı Başlangıç Yemi

KULLANIM AMACI
Buzağılara ilk haftadan itibaren sütten kesim öncesinde (2-3 ay) verilecek ekonomik grup buzağı yemidir. Buzağıların süt ile birlikte başlangıç yemi almaları işkembe gelişimi ve hayvanların süte ek olarak katı yemlere alışması ve sütten kesimden sonra sorun yaşamamaları bakımından çok önemlidir. Zorunlu olmamakla birlikte buzağılara başlangıç yemi ile birlikte iyi kaliteli kaba yem de verilebilir veya buzağı başlangıç yemine %5-10 saman formunda katılabilir.

İçerdiği fermente olabilir karbonhidratlar ve kaliteli protein ile hem rumen gelişimi hem de buzağının hızlı büyümesini sağlar. Buzağı yemlerinde işkembe henüz tam gelişmediğinden protein kalitesine de dikkat edilmiştir.

Agro Kuzu Büyütme Yemi

KULLANIM AMACI
20 kg canlı ağırlık üzeri kuzuların beslenmesinde kullanılan ekonomik grup kuzu yemidir. Bu yem genç kuzular için önemli olan vitamin ve iz mineralleri ihtiva eden esansiyel besleyicilerin tamamını temin eder. İlave tahıl kullanımına gerek olmadan kullanılacak bir yemdir. İlave tahıl ile kullanacak üreticilerin kullanacakları tahıl miktarının yem miktarının 1/3 ünden fazla olmamasına dikkat etmeleri gerekir. Fazla miktarda ilave tahıl kullanılması mineral vitamin dengesi düzeltilmez ise idrar taşı oluşumuna neden olabilir. 40-50 kg canlı ağırlığa kadar kullanılır.

Agro Kuzu Başlangıç Yemi

KULLANIM AMACI
Kuzuların doğumla beraber 20 kg canlı ağırlığa ulaşıncaya kadar kullanılan ekonomik grup kuzu yemidir. İçerdiği yüksek fermente olabilir enerji ile rumen gelişimini teşvik eder. Kuzu başlangıç yemlerinde işkemde hali hazırda tam gelişmediğinden protein kalitesi de dikkate alınmıştır. Bu yem genç kuzular için önemli olan vitamin ve iz mineralleri ihtiva eden esansiyel besleyicilerin tamamını temin eder. Lezzetli yapısı ile kuzuların kısa sürede yeme alışmalarını ve hızlı gelişmelerini sağlar. İdrar taşı oluşumu riskini ortadan kaldıracak şekilde içeriği mineral ve vitamin dengesi düzenlenmiştir.

Agro Besi Yemi

KULLANIM AMACI
Besiye alınan sığırlarda tüm besi dönemi boyunca kullanılabilecek ekonomik bir yemdir. Yüksek protein içeriği nedeniyle 300 kg canlı ağırlığa kadar olan genç danaların besisinde kullanımı tavsiye edilir.

Kaba yem miktar ve kalitesine bağlı olarak 3-7 kg kadar kullanılır.

Eğer besi bitirme yemi olarak kullanılmak istenirse (yani 300 dan büyük besi materyali için) 3-5 kg tahıl (arpa-mısır-buğday gibi) ilave edilerek kullanılabilir.

Bu yem genç yaştaki hayvanların büyüme, kemik gelişimi, besinin ilerleyen dönemlerinde et bağlanacak çatının gelişmesi göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Tüm besin maddeleri yönünden dengelidir.

Kaba yem oranı %30’un üstüne çıkarılmamalı, %10’un da altına düşürülmemelidir.

Ek bilgi için fabrikamız teknik personelinden destek alabilirsiniz.

Yem artırımı ve değişim kademeli yapılmalıdır.

Verilecek yem miktarları kısıtlı yemleme yapılan koşullar için öneri niteliğindedir. Ancak besideki hayvanların yüksek kesif yeme alıştırılıp serbest yemlenmesi esastır.

Agro Süt Yemi

KULLANIM AMACI
Günlük 15 kg süt veren inekler için kullanılması önerilen ekonomik grup süt yemidir. Saman ile kullanıldığında günlük 8 kg yem verilmesi yeterlidir. Mısır silajı yonca gibi kaliteli kaba yemler kullanılıyor ise günlük 6 kg verilmesi gerekir. Kaba yemlerin serbest verilmesi ihtiyaçların daha sağlıklı karşılanmasına imkan verir. Laktasyonun sonundaki inekler için de kullanılabilir.

HER HAKKI SAKLIDIR 2015 © ORUÇOĞLU YEM