ÜRÜNLERİMİZ

Besi
Grubu

Süper Plus Besi Yemi

KULLANIM AMACI
Besiye alınan sığırlarda özellikle besi başı ve ortası için formüle edilmiştir. Günde hayvan başına 3-9 kg kullanılabilir. Bitirme döneminde kullanılacaksa 1-3 kg/gün tahıl takviyesi yapılması önerilir.

Bu yem genç yaştaki hayvanların büyüme, kemik gelişimi, besinin ilerleyen dönemlerinde et bağlanacak çatının gelişmesi göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Tüm besin maddeleri yönünden dengelidir.

Kaba yem oranı %30’un üstüne çıkarılmamalı, %10’un da altına düşürülmemelidir.

Ek bilgi için fabrikamız teknik personelinden destek alabilirsiniz.

Yem artırımı ve değişim kademeli yapılmalıdır.

Verilecek yem miktarları kısıtlı yemleme yapılan koşullar için öneri niteliğindedir. Ancak besideki hayvanların yüksek kesif yeme alıştırılıp serbest yemlenmesi esastır.

İlkay Besi Yemi

KULLANIM AMACI
Besi başlangıç yemidir. Yüksek protein içeriği nedeniyle 300 kg canlı ağırlığa kadar olan genç danaların besisinde kullanımı tavsiye edilir.

Kaba yem miktar ve kalitesine bağlı olarak 3-7 kg kadar kullanılır.

Eğer besi bitirme yemi olarak kullanılmak istenirse (yani 300 kg’ dan büyük besi materyali için) 3-5 kg tahıl (arpa-mısır-buğday gibi) ilave edilerek kullanılabilir.

Bu yem genç yaştaki hayvanların büyüme, kemik gelişimi, besinin ilerleyen dönemlerinde et bağlanacak çatının gelişmesi göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Tüm besin maddeleri yönünden dengelidir.

Kaba yem oranı %30’un üstüne çıkarılmamalı, %10’un da altına düşürülmemelidir.

Ek bilgi için fabrikamız teknik personelinden destek alabilirsiniz.

Yem artırımı ve değişim kademeli yapılmalıdır.

Verilecek yem miktarları kısıtlı yemleme yapılan koşullar için öneri niteliğindedir. Ancak besideki hayvanların yüksek kesif yeme alıştırılıp serbest yemlenmesi esastır.

Konsantre Besi Yemi

KULLANIM AMACI
Üreticinin elindeki tahılın değerlendirilmesini ve yemleme maliyetlerinin düşürülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış özel bir yemdir. KONSANTRE BESİ Yemi tamamlayıcı protein ve mineral konsantresidir. Besi materyali 300 kg’dan düşük ise tahılla %50 oranında 300 kg dan besi sonuna kadar ise en az 2 kg konsantre yem ve serbest tahıl kullanılabilir. Tahıl kaynaklı şişme, asidoz, ayak-tırnak problemlerini en aza indirmek üzere işkembe tamponlayıcılar ve vitamin mineralce dengelenmiştir.

Toplam besi yeminde kaba yem oranı %10-20 arasında tutulmalıdır.

Yoğun besilerde hayvanların yüksek kesif yeme alıştırılıp serbest yemlenmesi esastır.

Yüksek tahıl/nişasta ve enerji içeriği nedeniyle yem artırımı ve yem geçişinin kademeli yapılması gerekir.

Beşyıldız Besi Yemi

KULLANIM AMACI
Beşyıldız besi yemi kasaplık erkek danaların her dönem besilerinde kullanılabilir. Tam bir besi yemi olarak formüle edilmiştir. Yemin ete dönüşüm oranı yüksektir, ırkların genetik kapasitesine uygun canlı ağırlık kazancı, karkas randımanı ve karkas kalitesini sağlayacak özelliktedir.

Yüksek tahıl/nişasta ve enerji içeriği nedeniyle yem artırımı ve yem geçişinin kademeli yapılması gerekir.

Toplam besi yeminde kaba yem oranı %10-20 arasında tutulmalıdır.

Yoğun besilerde hayvanların yüksek kesif yeme alıştırılıp serbest yemlenmesi esastır.

Yüksek tahıl/nişasta ve enerji içeriği nedeniyle yem artırımı ve yem geçişinin kademeli yapılması gerekir.

Buzağı Büyütme Yemi

KULLANIM AMACI
Buzağıların 3. ayın sonundan 6. ayın sonuna kadar beslenmelerinde kullanılan fermente edilebilir enerji ve protein içeriği dengelenmiş bir yemdir. Buzağı büyütme yemi özellikle damızlık düve olacak dişilerin sağlıklı gelişimin sağlanması bakımından önemlidir. Dişi buzağılar ergin cidago yüksekliğinin %50'sini ve ergin canlı ağırlığının %25'ini hayatının ilk 6 aylık döneminde kazanırlar.

Buzağı büyütme yem erkek ve dişi buzağıların sağlıklı iskelet kurabilmeleri arzu edilen canlı ağırlık kazancına ulaşabilmelerini sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Düvelerin uygun zamanda kızgınlığa gelmeleri, ilkine çiftleşme ve ilkine doğurma yaşına kısa sürede ulaşmalarını sağlar.

Hem erkek, buzağıların hem de dişi buzağıların sağlıklı bir şekilde büyütülmesi ergin dönemde besi ve laktasyon performanslarının da yüksek olmasını sağlar.

Buzağı Başlangıç Yemi

KULLANIM AMACI
Buzağılara ilk haftadan itibaren sütten kesim öncesinde (2-3 ay) verilecek bir yemdir. Buzağıların süt ile birlikte başlangıç yemi almaları işkembe gelişimi ve hayvanların süte ek olarak katı yemlere alışması ve sütten kesimden sonra sorun yaşamamaları bakımından çok önemlidir. Zorunlu olmamakla birlikte buzağılara başlangıç yemi ile birlikte iyi kaliteli kaba yem de verilebilir veya buzağı başlangıç yemine %5-10 saman formunda katılabilir.

İçerdiği fermente olabilir karbonhidratlar ve kaliteli protein ile hem rumen gelişimi hem de buzağının hızlı büyümesini sağlar. Buzağı yemlerinde işkembe henüz tam gelişmediğinden protein kalitesine de dikkat edilmiştir.

Süper Besi Yemi

KULLANIM AMACI
Besiye alınan sığırlarda özellikle besi başı ve ortası için formüle edilmiştir. Günde hayvan başına 3-9 kg kullanılabilir. Bitirme döneminde kullanılacaksa 1-3 kg/gün tahıl takviyesi yapılması önerilir.

Bu yem genç yaştaki hayvanların büyüme, kemik gelişimi, besinin ilerleyen dönemlerinde et bağlanacak çatının gelişmesi göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Tüm besin maddeleri yönünden dengelidir.

Kaba yem oranı %30’un üstüne çıkarılmamalı, %10’un da altına düşürülmemelidir.

Ek bilgi için fabrikamız teknik personelinden destek alabilirsiniz.

Yem artırımı ve değişim kademeli yapılmalıdır.

Verilecek yem miktarları kısıtlı yemleme yapılan koşullar için öneri niteliğindedir. Ancak besideki hayvanların yüksek kesif yeme alıştırılıp serbest yemlenmesi esastır.

HER HAKKI SAKLIDIR 2015 © ORUÇOĞLU YEM