HAKKIMIZDA
Afyonkarahisar’ın önde gelen kuruluşlarından olan ORUÇOĞLU YATIRIM’IN, Yem Üretimi ile ilgili yatırımı 1978 yılında Rus teknolojisi ile kurulmuştur.

1980 yılında DOST-YEM unvanı ile yem üretimine başlanmıştır. 1982 yıllında İlk kuruluş Ortaklığının sona ermesi ile DOST-YEM Yem üretim tesislerinin tamamı Oruçoğlu ailesine geçmiştir. Oruçoğlu Holding bünyesinde 1996 yılında gerçekleşen, yeniden yapılanma sürecinde, Oruçoğlu Yem San. Tic. A.Ş., ORUÇOĞLU YATIRIM bünyesine geçmiştir.

1990 yılından itibaren ORUÇOĞLU YEM markası ile Modern yerli teknolojinin gelişmesi sayesinde 20 Ton/saat üretim kapasiteli kanatlı yemi fabrikası kurarak üretimini sürdüren fabrikamız 1995 yılına kadar ağırlıklı kanatlı yemi üretimi yapmıştır. İl bazında %60 pazar payı ile sektöre hizmet etmiştir.

1995 yılında Ülkemizde yaşanan Ekonomik Krizden sonra kanatlı yem piyasası aktörlerinin kendi yemini yapma eğilimi oluşmuş, işletmemiz bu tarihten sonra üretim yönünü Büyükbaş ve Küçükbaş hayvan yemleri pazarına çevirmiştir.

2000 yılında 20 ton / saat kapasiteli tam otomatik Pelet Yem ünitesi sisteme dâhil edilerek Granül ve Pelet formda yem üretimi yapılmaya başlamıştır. Pelet yem üretimi ile Süt Yemi Pazarına ağırlık verilmiştir.

2002 ve 2003 Yıllarında İşletmemizin hammadde depolama kapasitesini arttırmak ve şartlarını iyileştirmek için, mevcut 6.000 tonluk Yatay hammadde depolama kapasitesine ek olarak, 2002 yılında 3.000 ton, 2003 yılında 3.000 ton olmak üzere ilave çelik silo yatırımı ile iki yılda toplam mevcut depolama kapasitemiz iki katına çıkarılmış ve toplamda 12.000 tonluk depolama kapasitesine ulaşılmıştır.

2005 yılında kurulan Flake üretim tesisi ile sektörde ilklerden olmuştur.

2006 yılında PLC dozaj lama sistemi ile imalat yapmaya başlayan İşletmemiz aynı yıl kurduğu modern laboratuvarı ile üretim kalitesine verdiği önemi, saha desteği ve besleme eğitimleri ile üreticilerimize yansıtmıştır. Yazılımı kendi imkânlarımız ile hazırlanan PLC yazılımı sayesinde üretilen yemlerimiz, üretimden başlayarak tüketildiği ana kadar takibi sağlanmakta ve bunların tüm kayıtları tutulabilmektedir.

2010 yılından bu güne HACCP ( İSO 22000-2005) ve İSO 9001-2008 Gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemi belgeleri alınmış ve bu çerçevede üretim devam ettirilmektedir.

ŞİRKET POLİTİKAMIZ

ISO 22000:2005 HACCP - Yem Güvenliği ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin ve İyi Üretim Tekniklerinin şirket bünyesinde kurulması, işletilmesi ve yürütülmesi ile birlikte, tüketiciye uygun fiyatla güvenilir, sağlıklı, hijyenik ve kaliteli ürün sunmayı genel kalite ve yem güvenliği politikası olarak benimsemiştir.

Bu genel politika çerçevesinde;

- Yürürlükte bulunan Yem Güvenliğiyle ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına riayet etmeyi;
- Müşteri beklentilerini, kaliteli personelle, en son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri uygulayarak, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde karşılamayı ve müşteri memnuniyetini sağlamayı;
- Müşteri, hissedar, çalışan, tedarikçi ve yardımcı sanayilerimizle birlikte tüm ortak paydaşlarımızın mutluluğu, tatmini ve menfaatinin gözetilmesini;
- Üretimde verimlilik prensipleri doğrultusunda doğal kaynakların etkin kullanımını;
- Araştırmacı, dinamik, teknolojik gelişmeleri izleyen, işbirliği ve takım çalışmasına uygun nitelikli personelin görevlendirilmesini;
- Tüm personelinin, kalite ve yem güvenliği hedef ve politikalarını gerçekleştirmeleri için gerekli iç ve dış eğitim çalışmalrını sürdürmeyi;
- Üretim süreçlerimizin tüm aşamalarında ve yemi zinciri boyunca iç ve dış müşteri iletişiminin kurulması ve bukanalların kullanımının sürekliliğinin sağlanmasını;
- Yönetim Sisteminin, yapılacak çalışmalarla sürekli olarak iyileştirilmesini ve etkinliğinin artırılmasını;

İçinde yaşadığımız topluma karşı görev ve sorumluluğunun bilinci içerisinde, şirket hedeflerine ulaşmak üzere taahhüt eder.
HER HAKKI SAKLIDIR 2015 © ORUÇOĞLU YEM