ISO 22000:2005 HACCP - Yem Güvenliği ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin ve İyi Üretim Tekniklerinin şirket bünyesinde kurulması, işletilmesi ve yürütülmesi ile birlikte, tüketiciye uygun fiyatla güvenilir, sağlıklı, hijyenik ve kaliteli ürün sunmayı genel kalite ve yem güvenliği politikası olarak benimsemiştir.


Bu genel politika çerçevesinde;
- Yürürlükte bulunan Yem Güvenliğiyle ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına riayet etmeyi;
- Müşteri beklentilerini, kaliteli personelle, en son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri uygulayarak, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde karşılamayı ve müşteri memnuniyetini sağlamayı;
- Müşteri, hissedar, çalışan, tedarikçi ve yardımcı sanayilerimizle birlikte tüm ortak paydaşlarımızın mutluluğu, tatmini ve menfaatinin gözetilmesini;
- Üretimde verimlilik prensipleri doğrultusunda doğal kaynakların etkin kullanımını;
- Araştırmacı, dinamik, teknolojik gelişmeleri izleyen, işbirliği ve takım çalışmasına uygun nitelikli personelin görevlendirilmesini;
- Tüm personelinin, kalite ve yem güvenliği hedef ve politikalarını gerçekleştirmeleri için gerekli iç ve dış eğitim çalışmalarını sürdürmeyi;
- Üretim süreçlerimizin tüm aşamalarında ve yemi zinciri boyunca iç ve dış müşteri iletişiminin kurulması ve bu kanalların kullanımının sürekliliğinin sağlanmasını;
- Yönetim Sisteminin, yapılacak çalışmalarla sürekli olarak iyileştirilmesini ve etkinliğinin artırılmasını;
-Hammadde ve yardımcı maddelerin kullanımında öevreye karşı duyarlı olmayı ve gerekli tedbirleri almayı,
-Atık ve zararlı maddelerin teknik şartlara uygun bir biçimde bertaraf etmeyi,
-Sevkiyatı yapılan her mamulün kalite kontrolü tamamlandıktan sonra müşteriye ulaştırmayı,
-Oluşan herhangi bir sorunda tüm ekibimizle müşterimizin yanında olmayı,
İçinde yaşadığımız topluma karşı görev ve sorumluluğunun bilinci içerisinde, şirket hedeflerine ulaşmak üzere taahhüt eder.