İlkay Besi Yemi

KULLANIM ALANLARI

İlkay 12 Protein  Besi Yemi

   

İlkay Besi Yemi % 12 Ham Proteine sahiptir.

Yetiştiricilerin daha ekonomik yem kullanımını sağlamak, hayvanların yaşam payı ihtiyaçlarını karşılamak için üretilmiş yemlerdir.

Yetiştiricilerin kaba ve kesif yem hammaddelerini daha etkili bir şekilde kullanımı ile daha iyi bir verim alınır.
Kaba yem miktar ve kalitesine bağlı olarak 3-7 kg arasında kullanılır.

Eğer besi bitirme yemi olarak kullanılmak istenirse (yani 300 dan büyük besi materyali için) 3-5 kg tahıl (arpa-mısır-buğday gibi) ilave edilerek kullanılabilir.

Bu yem genç yaştaki hayvanların büyüme, kemik gelişimi, besinin ilerleyen dönemlerinde et bağlanacak çatının gelişmesi göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Tüm besin maddeleri yönünden dengelidir.

Kaba yem oranı %30’un üstüne çıkarılmamalı, %10’un da altına düşürülmemelidir.

Ek bilgi için fabrikamız teknik personelinden destek alabilirsiniz.

Yem artırımı ve değişim kademeli yapılmalıdır.

Verilecek yem miktarları kısıtlı yemleme yapılan koşullar için öneri niteliğindedir. Ancak besideki hayvanların yüksek kesif yeme alıştırılıp serbest yemlenmesi esastır.