ÜRÜNLERİMİZ

Süt
Grubu

Düve Yemi

KULLANIM AMACI
Düveler sağlıklı çiftleştirme ve doğum gerçekleştirebilecekleri boyut ve kiloya sağlıklı bir şekilde ulaştırılmalıdır. Düvelerin uygun çiftleştirme ve doğum ağırlığına ulaştırılmaları doğum kolaylığı, gelecek hayatlarında daha az sağlık problemi ile karşılaşılması açısından önemlidir.

Düveler en erken 14-15 aylık yaşta ve en az 350 kg canlı ağırlıkta ilkine çiftleştirmelidir. Düvelerde arzulanan kondisyon skoru 3,5 dur.

Düvelerin gelişim ve büyümesi onların gelecek performansını ve dolayısıyla işletmenin karlılığını etkilemektedir.

Düveler kaba yem kalitesine bağlı olarak canlı ağırlıklarının % 1'i düzeyinde düve yemi verilmeli, kaba yem ise serbest sağlanmalıdır.

Gebe Sığır Yemi

KULLANIM AMACI
Süt ineklerinin gebeliklerinin son 2 ayındaki (kuru dönem) beslemesinde kullanılan, inek ve yavrunun tüm besin gereksinimlerini karşılayan ANYONİK yapıda bir yemdir. Günlük verilecek miktar hayvanın canlı ağırlığına göre değişkenlik göstermekte olup, yaklaşık olarak ortalama 3-5 kg GEBE SIĞIR YEMİ ve kaba yemin serbest şeklinde verilmesi tavsiye edilir. Tek kaba yem kaynağı olarak baklagillerin (yonca, fiğ, korunga) kullanımından sakınılmalı ve diğer kaba yemlerle en az yarı yarıya kullanılmalıdır.

Doğuma 21 gün kalıncaya kadar kullanılması gerekir. Bu dönemden sonra alıştırarak süt yemine geçiş yapılır. Doğumla beraber özellikle yüksek verimli ve yaşlı ineklerde hipokalsemi (süt humması) probleminin yaşanmaması için gerekli anyonik tuzları, vitamin ve mineralleri içerir. Gebeliğin son 3 haftasında ineklerin laktasyon yemlemesine hazırlanması için geçiş yemlemesi yapılmalıdır. Geçiş yemlemesinde aşamalı olarak gebe sığır yemi ile süt yemi yer değiştirmelidir.

Alakız Süt Yemi

KULLANIM AMACI
Süt verimi 25 kg ve üzeri olan ineklerin çiftlik şartlarında kontrollü beslenmesinde kullanılabilecek bir karma yemdir. Mısır silajı gibi yüksek enerji içeriğine sahip, kaba yemlerin ve tahılların yoğun kullanıldığı işletmeler için ideal bir süt yemidir. Hayvana verilen kaba yem düşük kaliteli ve protein içeriği düşük ise (saman gibi) ise tercihen kullanılabilir. Kaba yem olarak sadece saman kullanılıyor ise 12 kg/gün, mısır silajı yonca gibi kaliteli kaba yemler kullanılıyorsa, 10 kg/gün kullanılabilir. Kaba yemlerin serbest verilmesi ihtiyaçların daha sağlıklı karşılanmasına imkan verir. Laktasyon başındaki ve ortasındaki inekler için de kullanılabilir.

Fermente olabilir enerji ve rumende yıkılabilir protein dengesi iyi düzenlenmiş, korunmuş yağ içeren bir yemdir. Doğumdan sonra meydana gelen yüksek kilo kaybı ve negatif enerji dengesinin sebep olduğu verim düşüşü ve döl verimi kaybının önlenmesinde etkilidir. Ayrıca, vitamin-mineral içeriği erken laktasyondaki hayvanların ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanmıştır. Doğum sonrası mastitis vakalarının, beslenmeye bağlı ayak hastalıklarının, ketozis ve süt humması oluşumu ve mastitis risklerini azaltacak şekilde içeriği düzenlenmiştir.

Kaba yemlerin serbest verilmesi ihtiyaçların daha sağlıklı karşılanmasına imkan verir.

Süt yağ ve protein oranını koruyacak dengeler dikkate alınmıştır. Kaba ve kesif yemin ayrı verildiği veya hayvanların kesif yemi seçtikleri durumlarda süt yağı düşebilir. Seçiciliğin önlenmesi, kesif yemlerin öğünde 3 kg dan fazla verilmemesi gerekir.

İmaj Süt Yemi

KULLANIM AMACI
Yüksek verimli süt ineklerinin (>30-35kg/gün) için hazırlanmış bir karma yemdir. İçerdiği yüksek fermente edilebilir enerji ve dengeli rumende yıkılabilir protein içeriği mikrobiyel aktiviteyi maksimize eder, kondisyon kaybını azaltır, yüksek verimin sürdürülebilir kalmasını sağlar, persistansı korur. Erken laktasyondaki yüksek verimli hayvanların kızgınlığa erken gelmesini sağlar. Üreme ve laktasyon performansını optimize eder.

Hayvana verilen kaba yem kalitesine göre verilecek yem miktarı ayarlanabilir. Kaba yem olarak sadece saman kullanılıyor ise 14-15 kg/gün, mısır silajı yonca gibi kaliteli kaba yemler kullanılıyorsa, 12 kg/gün kullanılabilir. Kaba yemlerin serbest verilmesi ihtiyaçların daha sağlıklı karşılanmasına imkan verir. Laktasyonun başlangıcında ve ortasındaki inekler için de kullanılabilir.

Fermente olabilir enerji ve rumende yıkılabilir protein dengesi iyi düzenlenmiş, korunmuş yağ içeren bir yemdir. Doğumdan sonra meydana gelen yüksek kilo kaybı ve negatif enerji dengesinin sebep olduğu verim düşüşü ve döl verimi kaybının önlenmesinde etkilidir. Ayrıca, vitamin-mineral içeriği erken laktasyondaki hayvanların ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanmıştır. Doğum sonrası mastitis vakalarının, beslenmeye bağlı ayak hastalıklarının, ketozis ve süt humması oluşumu ve mastitis risklerini azaltacak şekilde içeriği düzenlenmiştir.

Kaba yemlerin serbest verilmesi ihtiyaçların daha sağlıklı karşılanmasına imkan verir.

Süt yağ ve protein oranını koruyacak dengeler dikkate alınmıştır. Kaba ve kesif yemin ayrı verildiği veya hayvanların kesif yemi seçtikleri durumlarda süt yağı düşebilir. Seçiciliğin önlenmesi, kesif yemlerin öğünde 3 kg dan fazla verilmemesi gerekir.

Tahıl kaynaklı şişme, asidoz, ayak tırnak problemlerini en aza indirmek üzere işkembe tamponlayıcılar ve vitamin mineralce dengelenmiştir.

Asi Süt Yemi

KULLANIM AMACI
Günlük 20 kg süt veren ineklerin beslenmesinde kullanılabilecek bir karma yemdir. Hayvana verilen kaba yem kalitesine göre verilecek miktar ayarlanabilir. Kaba yem olarak sadece saman kullanılıyor ise 10kg/gün, mısır silajı yonca gibi kaliteli kaba yemler kullanılıyorsa, 8 kg/gün kullanılabilir. Kaba yemlerin serbest verilmesi ihtiyaçların daha sağlıklı karşılanmasına imkan verir. Laktasyon ortasında ve sonundaki inekler için de kullanılabilir.

Konsantre Süt Yemi

KULLANIM AMACI
Üreticinin elindeki tahılın kullanımını ve yemleme maliyetlerinin düşürülmesini sağlayan tamamlayıcı bir protein ve mineral vitamin konsantresidir. Tahılla beraber yarı yarıya karışım yapılarak verilir. Verilecek yemin miktarı, hayvana verilecek kaba yem kalitesine göre ayarlanabilir.

Eğer kaba yem kaynağı sadece saman ise yine tahılla karıştırılmış nihai yemden süt veriminin yarısı kadar kesif yem verilmeli, eğer kaliteli kaba yemler (mısır silajı, yonca kuru otu gibi) kullanılıyorsa süt veriminin yarısından 2-3 kg daha az kesif yem verilmelidir

Konsantre ve tamamlayıcı tahılların genel özelliklerinden hareketle hazırlanmıştır. Nihai yemde fermente olabilir enerji ve rumende yıkılabilir protein dengesi hayvanların ve mikroorganizmaların ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde karşılayabilecektir. Ayrıca nihai yemde vitamin mineral içeriği de sağmal hayvanların vitamin mineral gereksinmelerini dengeli bir şekilde sağlayacak durumdadır.

Yaman Süt Yemi

KULLANIM AMACI
Günlük 15 kg süt veren inekler için kullanılması önerilir. Saman ile kullanıldığında günlük 8 kg yem verilmesi yeterlidir. Mısır silajı yonca gibi kaliteli kaba yemler kullanılıyor ise günlük 6 kg verilmesi gerekir. Kaba yemlerin serbest verilmesi ihtiyaçların daha sağlıklı karşılanmasına imkan verir. Laktasyon sonundaki inekler için de kullanılabilir.

Tutku Süt Yemi

KULLANIM AMACI
Süt verimi 25 kg olan ineklerin beslenmesinde kullanılabilecek bir karma yemdir. Hayvana verilen kaba yem kalitesine göre verilecek miktar ayarlanabilir. Kaba yem olarak sadece saman kullanılıyor ise 12 kg/gün, mısır silajı yonca gibi kaliteli kaba yemler kullanılıyorsa, 10 kg/gün kullanılabilir. Kaba yemlerin serbest verilmesi ihtiyaçların daha sağlıklı karşılanmasına imkan verir. Laktasyon ortasındaki inekler için de kullanılabilir.

Fermente olabilir enerji ve rumende yıkılabilir protein dengesi iyi düzenlenmiş, korunmuş yağ içeren bir yemdir. Doğumdan sonra meydana gelen yüksek kilo kaybı ve negatif enerji dengesinin sebep olduğu verim düşüşü ve döl verimi kaybının önlenmesinde etkilidir. Ayrıca, vitamin-mineral içeriği doğum sonrası eşin (sonun) atılamaması, beslenmeye bağlı ayak hastalıkları, ketozis ve süt humması oluşumu ve mastitis risklerini azaltacak şekilde hazırlanmıştır.

Kaba yemlerin serbest verilmesi ihtiyaçların daha sağlıklı karşılanmasına imkan verir.

Süt yağ ve protein oranını koruyacak dengeler dikkate alınmıştır. Kaba ve kesif yemin ayrı verildiği veya hayvanların kesif yemi seçtikleri durumlarda süt yağı düşebilir. Seçiciliğin önlenmesi, kesif yemlerin öğünde 3 kg dan fazla verilmemesi gerekir.

Smart Süt Yemi

KULLANIM AMACI
Süt verimi 25 kg ve üzeri olan süt inekleri için hazırlanmış bir karma yemdir. Hayvana verilen kaba yem kalitesine göre verilecek miktar ayarlanabilir. Kaba yem olarak sadece saman kullanılıyor ise 12 kg/gün, mısır silajı yonca gibi kaliteli kaba yemler kullanılıyorsa, 10 kg/gün kullanılabilir. Kaba yemlerin serbest verilmesi ihtiyaçların daha sağlıklı karşılanmasına imkan verir. Laktasyonun başlangıcında ve ortasındaki inekler için de kullanılabilir.

Fermente olabilir enerji ve rumende yıkılabilir protein dengesi iyi düzenlenmiş, korunmuş yağ içeren bir yemdir. Doğumdan sonra meydana gelen yüksek kilo kaybı ve negatif enerji dengesinin sebep olduğu verim düşüşü ve döl verimi kaybının önlenmesinde etkilidir. Ayrıca, vitamin-mineral içeriği erken laktasyondaki hayvanların ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanmıştır. Doğum sonrası mastitis vakalarının, beslenmeye bağlı ayak hastalıklarının, ketozis ve süt humması oluşumu ve mastitis risklerini azaltacak şekilde içeriği düzenlenmiştir.

Kaba yemlerin serbest verilmesi ihtiyaçların daha sağlıklı karşılanmasına imkan verir.

Süt yağ ve protein oranını koruyacak dengeler dikkate alınmıştır. Kaba ve kesif yemin ayrı verildiği veya hayvanların kesif yemi seçtikleri durumlarda süt yağı düşebilir. Seçiciliğin önlenmesi, kesif yemlerin öğünde 3 kg dan fazla verilmemesi gerekir.

Tahıl kaynaklı şişme, asidoz, ayak tırnak problemlerini en aza indirmek üzere işkembe tamponlayıcılar ve vitamin mineralce dengelenmiştir.

HER HAKKI SAKLIDIR 2015 © ORUÇOĞLU YEM