Sığırların Bakım ve Beslenmesini 4 Ana Konu Başlığı Altında İnceleyebiliriz;

   • Buzağıların Bakım ve Beslenmesi,
   • Düvelerin Bakım ve Beslenmesi,
   • İneklerin Bakım ve Beslenmesi,
   • Danaların Bakım ve Beslenmesi.

 

Buzağıların Bakım ve Beslenmesi...

Buzağıların bakım ve beslenmesinde doğum ile başlayan süreçte bakım şartları ve besleme yöntemlerini doğru uygulamak sağlıklı ve sürekli bir hayvancılık yapmak için temel koşuldur. Doğumun gerçekleşmesi ile birlikte buzağılarımızın sağlıklı bir yaşama başlamaları doğumun ardından gerçekleştireceğimiz temizlik ile başlar bunun için buzağılarımızın ağız ve burun sıvılarının temizlenmesi ve göbek kordonunun dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Ayrıca doğum sonrası Septisemi aşıları çok önemlidir.

Doğumun gerçekleşmesi ile buzağımızın kuru ve temiz bir alana alınıp yaşam fonksiyonlarında herhangi bir aksaklık olmadığı kontrol edildikten sonra Kolostrum (ağız sütü) içirilmelidir. Bu sure 1 saat içinde olması hem buzağımızın bağışıklık sisteminin güçlenmesine hemde yaşam şansının artmasına destek sağlayacaktır. Buzağılara içirilecek ağız sütü miktari canlı ağırlıklarının %4-5 civarında olması yeterlidir.

 Ağız sütü ( Kolostrum) içen buzağıların ilk dışkılamaları kontrol edilmelidir.

Buzağılarımıza ağız sütü sonrası ana sütü içim dönemine girer. Bu dönemde uygulanacak besleme için; süt içirme programını aşağıdaki gibi uygulamakta yarar vardır.

Buzağı Süt İçirme  ve Besleme Programı

BuzağıYaşı

Verilecek Süt Miktarı         lt / gün

Oruçoğlu Buzağı Başlangıç Yemi Ortalama          Tüketim Miktarı

yonca

4-7 gün

4-5lt

100 gr Günde 2 kez

 

2. hafta

6 lt

100 gr Günde 4 kez

Serbest

3. hafta

6 lt

200 gr Gün

Serbest

4. hafta

6lt

400 gr Gün

Serbest

5. hafta

5 lt

500 gr Gün

Serbest

6. hafta

5 lt

600 gr Gün

Serbest

7. hafta

4 lt

700 gr gün

Serbest

8. hafta

3 lt

800 gr gün

Serbest

9. hafta

2 lt

900 gr gün

Serbest

10. hafta

1 lt

1000 gr Gün

Serbest

11. hafta

-

1100 gr gün

Serbest

12. hafta

-

1200 gr gün

Serbest

Ortalama tüketim miktarlarıdır. Irk ve canlı ağırlığa göre tüketim miktarları değişmektedir.

 

 

Süt içme döneminde;

 • Buzağılara temiz ve sağlıklı suya ulaşma imkanları sağlanmalıdır.
 • Buzağılara 4. Günden itibaren tüketimlerine göre arttırarak Oruçoğlu Buzağı Başlangıç yemine başlanır. Özellikle yemliklerinde bol yem olmaması önerilir. Tükürük ile bulaşan yem kaldığından buzağı için sakıncalıdır.
 • Buzağılara 2. Haftadan itibaren kaliteli kuru ot (yonca) serbest olarak verilmelidir. 1 ayını dolduran buzağılara % 75 yonca - % 25 saman karıştırılarak verilebilir.
 • Buzağılar süt içim dönemi ile birlikte bireysel kafeslere birer adet konulmalı ve buzağı kulübeleri arasında 30-45 cm mesafe bırakılmalıdır.

 

 

Buzağı Başlangıç Rasyonu

Hammaddeler

2. Aylık Yaş

3. Aylık Yaş

OruçoğluBuzağı Başlangıç Yemi

Kontrollü

Kontrollü

Yonca

Serbest

Serbest

Su

Serbest

Serbest

 

Buzağıların süt içim döneminde sütün yanında kaliteli kuru ot (yonca) ilk haftanın bitiminden itibaren azar azar konmalı ve hergün tazelenmelidir. Bu dönemde Oruçoğlu Buzağı Başlangıç Yemi buzağıların önüne azar azar verilmeli ve hergün tazelenmelidir. tüketimlerine göre verilecek kaba yem ve kesif yem miktarı her gün arttırılmalıdır.

Sütten kesim dönemi, buzağının günlük Buzağı Başlangıç Yemi tüketiminin 800-1000gr ‘a ulaştığı dönemde gerçekleştirilir. Bu iri buzağılarda 1200 gr’  a kadar çıkabilir.

Buzağılara verilecek Buzağı Başlangıç Yemi 3 ay süre ile verilmesi gerekmektedir. Çünkü Buzağı başlangıç dönemindeki bir hayvanın sindirim enzimleri henüz tam olarak gelişmemiştir.Buzağılarımızın 3 aylık yaşını tamamlamalarından itibaren 3-6 aylık yaşları arasında Oruçoğlu Buzağı Büyütme Yemi ile beslemeye devam edilir.

Buzağı Büyütme Rasyonu

Hammaddeler

4. Aylık Yaş

5. Aylık Yaş

6. Aylık Yaş

Oruçoğlu Buzağı Büyütme Yemi

2,5 kg / gün

3 kg / gün

3 kg/ gün

Yonca

Serbest

Serbest

Serbest

Saman

Serbest

Serbest

Serbest

Silaj

 •  
 •  

2 kg / gün

 

 

 

Buzağı barınaklarında olması gereken önemli kriterler;

 • Bol Oksijenli, havadar,
 •