Sığırların Bakım ve Beslenmesini 4 Ana Konu Başlığı Altında İnceleyebiliriz;

   • Buzağıların Bakım ve Beslenmesi,
   • Düvelerin Bakım ve Beslenmesi,
   • İneklerin Bakım ve Beslenmesi,
   • Danaların Bakım ve Beslenmesi.

 

Buzağıların Bakım ve Beslenmesi...

Buzağıların bakım ve beslenmesinde doğum ile başlayan süreçte bakım şartları ve besleme yöntemlerini doğru uygulamak sağlıklı ve sürekli bir hayvancılık yapmak için temel koşuldur. Doğumun gerçekleşmesi ile birlikte buzağılarımızın sağlıklı bir yaşama başlamaları doğumun ardından gerçekleştireceğimiz temizlik ile başlar bunun için buzağılarımızın ağız ve burun sıvılarının temizlenmesi ve göbek kordonunun dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Ayrıca doğum sonrası Septisemi aşıları çok önemlidir.

Doğumun gerçekleşmesi ile buzağımızın kuru ve temiz bir alana alınıp yaşam fonksiyonlarında herhangi bir aksaklık olmadığı kontrol edildikten sonra Kolostrum (ağız sütü) içirilmelidir. Bu sure 1 saat içinde olması hem buzağımızın bağışıklık sisteminin güçlenmesine hemde yaşam şansının artmasına destek sağlayacaktır. Buzağılara içirilecek ağız sütü miktari canlı ağırlıklarının %4-5 civarında olması yeterlidir.

 Ağız sütü ( Kolostrum) içen buzağıların ilk dışkılamaları kontrol edilmelidir.

Buzağılarımıza ağız sütü sonrası ana sütü içim dönemine girer. Bu dönemde uygulanacak besleme için; süt içirme programını aşağıdaki gibi uygulamakta yarar vardır.

Buzağı Süt İçirme  ve Besleme Programı

BuzağıYaşı

Verilecek Süt Miktarı         lt / gün

Oruçoğlu Buzağı Başlangıç Yemi Ortalama          Tüketim Miktarı

yonca

4-7 gün

4-5lt

100 gr Günde 2 kez

 

2. hafta

6 lt

100 gr Günde 4 kez

Serbest

3. hafta

6 lt

200 gr Gün

Serbest

4. hafta

6lt

400 gr Gün

Serbest

5. hafta

5 lt

500 gr Gün

Serbest

6. hafta

5 lt

600 gr Gün

Serbest

7. hafta

4 lt

700 gr gün

Serbest

8. hafta

3 lt

800 gr gün

Serbest

9. hafta

2 lt

900 gr gün

Serbest

10. hafta

1 lt

1000 gr Gün

Serbest

11. hafta

-

1100 gr gün

Serbest

12. hafta

-

1200 gr gün

Serbest

 

Ortalama tüketim miktarlarıdır. Irk ve canlı ağırlığa göre tüketim miktarları değişmektedir.

 

 

Süt içme döneminde;

 • Buzağılara temiz ve sağlıklı suya ulaşma imkanları sağlanmalıdır.
 • Buzağılara 4. Günden itibaren tüketimlerine göre arttırarak Oruçoğlu Buzağı Başlangıç yemine başlanır. Özellikle yemliklerinde bol yem olmaması önerilir. Tükürük ile bulaşan yem kaldığından buzağı için sakıncalıdır.
 • Buzağılara 2. Haftadan itibaren kaliteli kuru ot (yonca) serbest olarak verilmelidir. 1 ayını dolduran buzağılara % 75 yonca - % 25 saman karıştırılarak verilebilir.
 • Buzağılar süt içim dönemi ile birlikte bireysel kafeslere birer adet konulmalı ve buzağı kulübeleri arasında 30-45 cm mesafe bırakılmalıdır.

 

 

Buzağı Başlangıç Rasyonu

Hammaddeler

2. Aylık Yaş

3. Aylık Yaş

OruçoğluBuzağı Başlangıç Yemi

Kontrollü

Kontrollü

Yonca

Serbest

Serbest

Su

Serbest

Serbest

 

Buzağıların süt içim döneminde sütün yanında kaliteli kuru ot (yonca) ilk haftanın bitiminden itibaren azar azar konmalı ve hergün tazelenmelidir. Bu dönemde Oruçoğlu Buzağı Başlangıç Yemi buzağıların önüne azar azar verilmeli ve hergün tazelenmelidir. tüketimlerine göre verilecek kaba yem ve kesif yem miktarı her gün arttırılmalıdır.

Sütten kesim dönemi, buzağının günlük Buzağı Başlangıç Yemi tüketiminin 800-1000gr ‘a ulaştığı dönemde gerçekleştirilir. Bu iri buzağılarda 1200 gr’  a kadar çıkabilir.

Buzağılara verilecek Buzağı Başlangıç Yemi 3 ay süre ile verilmesi gerekmektedir. Çünkü Buzağı başlangıç dönemindeki bir hayvanın sindirim enzimleri henüz tam olarak gelişmemiştir.Buzağılarımızın 3 aylık yaşını tamamlamalarından itibaren 3-6 aylık yaşları arasında Oruçoğlu Buzağı Büyütme Yemi ile beslemeye devam edilir.

Buzağı Büyütme Rasyonu

Hammaddeler

4. Aylık Yaş

5. Aylık Yaş

6. Aylık Yaş

Oruçoğlu Buzağı Büyütme Yemi

2,5 kg / gün

3 kg / gün

3 kg/ gün

Yonca

Serbest

Serbest

Serbest

Saman

Serbest

Serbest

Serbest

Silaj

 •  
 •  

2 kg / gün

 

 

 

Buzağı barınaklarında olması gereken önemli kriterler;

 • Bol Oksijenli, havadar,
 • Kuru ve Nemsiz,
 • Buzağı yemine ve kaliteli kaba yeme kolay ulaşabilir,
 • Hakim Rüzgar ve Yağmur Almayacak Şekilde,
 • Tek Hayvan Barındırılacak Şekilde Olmalıdır.

 

Buzağılarda Karşımıza Çıkabilecek başlıca hastalıklar;

 • Buzağı İshalleri,
  • Sütün Pıhtılaşması İle Olanlar.
  • Buzağı Maması Kaynaklı Olanlar.
  • Bakteri veya Paraziter  Kaynaklı .
 • Özafagus Fonksiyonel Bozukluğu.
 • Rumen Timpanisi.
 • Rumen Kabızlığı.
 • Enterotoksemi.
 • Pnömoni

Başlıca Hastalıklar Arasında Yer Almaktadır.

 

Düvelerin Bakım ve Beslenmesi

Düveler süt işletmelerinin devamlılığı açısından hayati öneme sahiptirler. Başarılı bir süt işletmesi kaliteli damızlık düve yetiştiren bir işletmedir.

            Buzağılıktan çıkmış dişi sığırların beslenmesi süt sığırı yetiştiren işletmelerde dikkat edilecek önemli bir noktadır ve bu dönemde düvelerimize Oruçoğlu Düve Yemi vererek doğru karlı bir hayvancılık yaparız.

İşletmede yetiştirilen düveleri ayrı bir bölmede bakmak ve düveler için hazırlanmış toplam rasyonları tüketmelerini sağlamalıyız. İnekler ile bir arada tutulan düveler yüksek enerji ve protein içeren toplam rasyonlar tüketeceğinden yağlı vücut yapısına sahip olacaklardır..  bu durum döl ve süt verimi düşük olan inekler olarak sürümüze katılmalarına sebebiyet verecektir. Ayrıca erken dönemde yağlanma, et meme oluşumuna yol açar

Düvelerde tohumlama çağının doğru tespit edilmesi ve tohumlama çağına gelmiş düvelerin canlı ağırlık vücut kondisyonu ve üreme organlarının gelişmiş ve aktivitesinin tam olması arzu edilir. Bunun için düvelerin doğru beslemesi gerekir. Doğru besleme için Oruçoğlu Düve Yemi doğru tercihtir.

 

Oruçoğlu Düve Yemi ile Besleyeceğimiz Düvelerin Örnek Rasyonları;

Düve Besleme Silajlı;

CANLI AĞIRLIK

150 KG

250 KG

250 KG

350- 450 KG (Boğa Altı)

>500 KG

CANLI AĞIRLIK ARTIŞI

800 GR

800 GR

800 GR

800 Gr

800 Gr

KURU OT

2

3,5

1,5

2

2

SİLAJ

-

-

4

7.5

10

Oruçoğlu Düve Yemi

3,5

3,5

2,5

3 veya 3.5

3.5

 

Düve besleme Kuru Ot ile;

CANLI AĞIRLIK

150 KG

250 KG

250 KG

350 – 450     (Boğa Altı) KG

>500 KG

CANLI AĞIRLIK ARTIŞI

800 GR

800 GR

700 GR

800 gr

800 gr

KURU OT

2-3 kg

2-3 kg

2-3 kg

5 kg

5.5 kg

SİLAJ

-

-

-

-

 

Oruçoğlu Düve Yemi

3,5 kg

3,5 kg

3 kg

3,5 kg

5,0 kg

 

İneklerin Bakım ve Beslenmesi;

İneklerimizin Bakım ve Beslenmesini Birkaç Basamakta İşleyeceğiz...

 • Hayvan Refahı,
 • Fresh Grup,
 • Pik Dönem,
 • Orta Laktasyon,
 • Geç Laktasyon,
 • Kuru Dönem -  Close Up.

 

Süt işletmelerinde sağlıklı ve yüksek verim almak için işletme şartlarının süt inekleri için düzenlenmesi gerekmektedir.

 

 

Süt işletmelerinde başlıca uygulanması gereken uygulamalar;

 • Temiz ve Ferah yemleme ve dinlenme alanları,
 • Planlanan sığır adedinden fazla sığır bulundurulmayan padokların oluşturulması,
 • Bol oksijen alan,
 • Kuvvetli hakim rüzgarları almayan,
 • Gübre temizliğinin düzenli yapıldığı
 • Çevre sıcaklığın etkisinden daha az etkilenmesi için serinletme ekipmanlarının kurulduğu,
 • Yemlik ve suluk alanlarına kolaylıkla ulaşabilecekleri,
 • Sağımhane giriş çıkışlarında ayak yıkama banyosunun bulunduğu,
 • Dinlenme yataklarının sayısının yeterli olduğu,

 

 1. Fresh Dönem (0-70 gün) Erken Laktasyon;

Erken laktasyon yani doğumdan soraki 0-70. Günler arası ineklerin üreme organlarında dinlenme ile yeni gebeliğe hazırlanması ve süt verimlerinin yükseldiği dönemdir. Erken laktasyon döneminde ineklerin negatif enerji dengesine girmeleri oldukça sık rastlanan bir sorundur. Erken laktasyon beslemede toplam rasyona ilave olarak ineklerimize Oruçoğlu Alakız Yemini tek olarak veya (1-3 kg /gün)  Oruçoğlu Smart veya Oruçoğlu Tutku yemine ilave verebiliriz. Bu uygulama ile ineklerimizin negatif enerji dengesine girmesini önlemiş oluruz. Erken laktasyon döneminde ki ineklerde kuru madde alımı oldukça düşüktür bu dönemde toplam rasyonu nemlendirmek ve iyi bir karışım yapmak oldukça önemlidir. Erken laktasyon döneminde ineklerde vücut kondisyonlarının takibi oldukça önemlidir ve istenen vücut kondisyonu 2,5-3,25 arasında olması uygundur.

Erken Laktasyon (fresh) Dönemde Dikkat Edilecek Noktalar;

  • Taze ve Öğünlük Yem Hazırlanmalıdır,
  • Enerji Açısından Yoğun Yemler Kullanılmalıdır,
  • Kaliteli Kaba Yemler Kullanılmalıdır,
  • Öğün Sayısı Arttırılmalıdır,
  • Rasyon Karışımı Nemlendirilmelidir.

Erken Laktasyon (fresh) Dönemde Oluşabilecek Metabolik Problemler;

  • Ketosiz,
  • Asidoz,
  • Yağlı İnek Sendromu,
  • Hipokalsemi,
  • Abamasum Deplasmanı,
  • Laminitis..

Bu Dönemde Sığırlarımıza Oruçoğlu Alakız, Oruçoğlu Smart, Oruçoğlu Tutku  yemlerini Kaliteli Kaba Yemler ile Birlikte Kullanmalıyız...

 

Erken Laktasyon Dönemi Beslemede 30 lt / gün süt verimi için;

 

 

600 kg Canlı Ağırlığında

1.Laktasyonda

3,5 VKS

3,6 Süt Yağı için

Hammaddeler

Verilecek Miktarlar kg/ gün

 

Silaj

20 kg / gün

 

Yonca

4 kg / gün

 

Saman

1 kg / gün

 

Oruçoğlu Süt Yemi

10 - 12 kg / gün

 

 

 

 

 1. Pik Dönem 70-140 Gün:

İneklerin yem tüketimi ve süt verimlerinin en yüksek seviyeye ulaştığı dönemdir. Bu dönemde istenen en önemli nokta süt verimlerinin mümkün olduğu kadar  yüksek ve uzun sürmesidir. Pik dönemde yapacağımız beslemede Oruçoğlu Süt  yemlerinden süt verimine göre verebiliriz. Pik dönemde ineklerin kuru madde tüketimleri oldukça iyi konumdadır. Bu dönemde kaba yem – kesif yem tüketimleri %50-%50 oranında olmasında bir sıkıntı yoktur. Toplam rasyonda kullanılacak kaba yem kalitesi oldukça önemlidir ve süt verimini olumlu yönde etkiler. Pik dönemde bulunan süt ineklerinin toplam rasyonlarında kaba yem düzeyleri yüksek olduğundan toplam rasyonun nemlendirilmesinde yarar vardır

 

Pik  Dönem Beslemede 40 lt / gün süt verimi için

 

 

600 kg Canlı Ağırlığında

1.Laktasyonda

3,5 VKS

3,6 Süt Yağı için

Hammaddeler

Verilecek Miktarlar kg/ gün

 

Silaj

22 kg / gün

 

Yonca

6 kg/ gün

 

Oruçoğlu Süt Yemi

11 - 13 kg/ gün

 

 

 

 

 

 1. Orta Laktasyon 140- 220 Gün;

Orta Laktasyon döneminde  süt ineklerinde süt verimleri pik’den düşmeye başlar   dikkat edilecek en önemli nokta yüksek protein ve enerji içeriği olan toplam rasyonlar ile beslemekten kaçınılmalıdır. Orta laktasyonda bulunan ineklerin beslenmesinde Oruçoğlu Süt Yemleri istenen süt verimi için yeterlidir. Kullanılacak kaba yemlerin küflenmemiş olduğuna dikkat edilmelidir. Bu dönemde toplam rasyonda kullanılacak Oruçoğlu Süt Yemleri doğru toplam rasyon hazırlanmasında kullanılacak uygun yemlerdir.

 

Orta Laktasyon Dönem Beslemede 25 lt / gün süt verimi için

 

600 kg Canlı Ağırlığında

1.Laktasyonda

3,5 VKS

3,6 Süt Yağı için

Hammaddeler

Verilecek Miktarlar kg/ gün

Silaj

20 kg / gün

Yonca

3,5 kg/ gün

Saman

1 kg / gün

Oruçoğlu Süt Yemi

10 kg/ gün

 

 1. Geç Laktasyon 220-305 gün;

Geç laktasyon döneminde süt ineklerinde süt verimleri düşmeye başlar ve vücut kondisyonu artmaya başlar dikkat edilecek en önemli nokta yüksek protein ve enerji içeriği olan toplam rasyonlar ile beslemekten kaçınılmalıdır. Geç laktasyonda bulunan ineklerin beslenmesinde Oruçoğlu Süt Yemleri istenen süt verimini ve kuru döneme girecek olan ineklerin istenen vücut kondisyonuna ulaşmasına imkan sağlamaktadır. Geç laktasyonda ki ineklerin toplam rasyonlarında kaba yem oranı kuru madde bazında %65’e kadar çıkarılabilir. Kullanılacak kaba yemlerin küflenmemiş olduğuna dikkat edilmelidir. Geç laktasyon döneminde ineklerin aşırı şişmanlatılmaması ve yağlandırılmamalıdır. Bu  açıdan toplam rasyonda kullanılacak Oruçoğlu Süt Yemleri doğru toplam rasyon hazırlanmasında uygun yemlerdir.

Geç Laktasyon Dönem Beslemede 20 lt / gün süt verimi için

 

600 kg Canlı Ağırlığında

1.Laktasyonda

3,5 VKS

3,6 Süt Yağı için

Hammaddeler

Verilecek Miktarlar kg/ gün

Silaj

18 kg / gün

Yonca

3 kg / gün

Saman

1 kg / gün

Oruçoğlu Süt Yemi

7 - 9 kg / gün

 

 1. Kuru Dönem Bakım ve Beslenmesi...

İneklerin geç laktasyon sonrasında bir sonraki süt verim dönemine hazırlanmaları ve meme dokularının dinlenip yavrunun gelişimini tamamlaması açısından önemli bir dönemdir. Oruçoğlu Kuru Dönem Yemi sığırlarımızın temel besin madde ihtiyaçlarını karşılamada yeterlidir. Kuru dönemde ineklerin aşırı yağlanmaması ve vitamin mineral ihtiyaçlarınının temini açısından dengeli beslenmesi, Yavru gelişiminin daha iyi olması ve Süt verim dönemine daha iyi girmeleri için Oruçoğlu Kuru Dönem Yemi sığırlarımızın bütün besin madde ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Kuru Dönem Beslemede Uygulanacak Besleme Programı

Hammaddeler

Verilecek Miktarlar kg/ gün

Silaj

8-10 kg / gün

Yonca

1 kg / gün

Saman

2,5-3 kg / gün

Oruçoğlu Kuru Dönem Yemi

3-3,5 kg / gün

 

 

 

 • Geçiş Dönemi (Close Up) Beslemesi;

Doğuma 20 gün kala buzağının besin maddesi ihtiyaçları en üst düzeye çıkmaktadır. Buna karşılık gebe ineklerin yem tüketimi düşmektedir. Bu ihtiyaçları karşılamak ve işkembenin hacim kaybetmesini minimum düzeye çekmek için doğum sonrası tüketeceği süt yemine alışması sağlanmalıdır. Bu dönemde ve doğum sonrası rumen florasının sağlıklı kalması için Oruçoğlu Kuru Dönem Yemi ne ilave olarak Oruçoğlu süt yemi doğuma kadar arttırılarak verilmelidir.

 

Geçiş Dönemi Beslemede Uygulanacak Besleme Programı

Hammaddeler

Verilecek Miktarlar kg/ gün

Silaj

8-10 kg / gün

Yonca

1 kg / gün

Saman

2 kg / gün

Oruçoğlu Kuru Dönem Yemi

3 kg / gün

Oruçoğlu Süt  Yemi

3 kg / gün

 

Danaların Bakım ve Beslenmesi...

Danaların bakım ve beslenmesi iki şekilde yapılır;

 • ENTANSİF BESİCİLİK;

      Entansif sığır besiciliğinin amacı, bir sığırdan bilim ve tekniğin tüm olanaklarını kullanarak en yüksek bir düzeyde verim elde etmektir.

 • EKTANSİF BESİCİLİK;

      Bu tip besicilikte, gelenek ve görenekler geçerlidir. Bu tip besicilikten kâr elde edilmesi tamamen tesadüflere bağlıdır.

SIĞIR BESİSİNDE KARLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 • IRK
 • YAŞ
 • CİNSİYET
 • VÜCUT YAPISI
 • BESİ BAŞI AĞIRLIĞI
 • YEM VE YEMLEME
 • BESİ SÜRESİ

Besicilikte önemli noktalardan biri besi süresidir;

Besi danalarından besleme 6 aylık yaştan itibaren başlayan ve uzun süreli besi periyodunda beslemede uygulanacak toplam rasyon programı;

Silajlı Besi Programı;

Ham madde

Besi Başlangıç    200-300 kg CA arası

Besi geliştirme: 300 – 450  kg CA:

Besi bitiş: 450 kg ve üzeri

Mısır silajı

5 kg / gün

5 – 7 kg

3 kg

Saman

1 kg / gün

2 kg

2 kg

Oruçoğlu Besi Yemi

4 -5 kg / gün

5-7 kg 7 gün

8 – 9 kg

 

Kuru Ot ile Besleme Programı;

Ham madde

Besi Başlangıç     200-300 kg CA arası

Besi geliştirme:          300 – 450  kg CA:

Besi bitiş:             450 kg ve üzeri

Yonca - Fiğ

2 kg / gün

 2,5  kg / gün

2  kg / gün

Saman

1 kg / gün

2  kg / gün

2  kg / gün

Oruçoğlu Besi Yemi

4 -5 kg / gün

5-7 kg  kg / gün

8 – 9  kg / gün

 

Birinci dönem: Besiye alma ve yeme alıştırma dönemidir. Özellikle daha önceki bakım ve besleme koşullarını bilmediğimiz hayvanlarda besleme kültürünü oluşturmak ve işkembeyi alıştırmak için bu dönem önemlidir. Vitamin mineral içeriği fazla, sindirilebilir enerji ve protein düzeyi arttırılmış, ilerleyen besi dönemlerine göre daha yüksek protein,daha düşük nişasta içerikli bir kesif yem tercih edilmeli, zengin nişasta içerikli tahıl kırmaları çok fazla tercih edilmemelidir. Yine bu dönemde kaba yem kesif yem oranı ilerleyen dönemlere göre kaba yem lehine daha fazla olabilir (%60 kesif- %40 kaba yem şeklinde).


İkinci dönem: Birinci dönemde yeme alışan hayvanların yüksek canlı ağırlık kazanımı için tam randımanlı beslenmeleri gereken bir dönemdir. Bu dönemde kullanılan kesif yeminin düşük proteinli, yüksek enerjili( Oruçoğlu Besi Yemi) olması arzu edilir. Bu dönemde yüksek enerjili tahıl taneleri rasyona ilave edilebilir. Kullanılan kesif yem miktarı arttırılırken, kaba yem miktarı azaltılmalıdır. (%70 kesif- %30 kaba yem şeklinde).

 

Üçüncü dönem: Kesim öncesindeki son iki-üç ay yapılacak yüksek enerji beslemesidir. Kullanılacak yemin enerji ve nişasta seviyesi en son noktaya getirilebilir (Oruçoğlu Besi Yemi). Kaba yem kesif yem oranı ise bir miktar daha kesif yem lehine arttırılabilir (%85 kesif-%15 kaba yem şeklinde).

 

CANLI AĞIRLIĞA GÖRE VERİLMESİ ÖNERİLEN KABA ve KESİF YEM ORANLARI

BESİ DÖNEMİ

CANLI AĞIRLIK

KABA YEM ORANI

KESİF YEM ORANI

1. Dönem (besi başlangıcı)

150-300  kg arası

%40-30 arası

%60-70 arası

2. Dönem (gelişme dönemi)

300-450 kg arası

%30-20arası

%70-80 arası

3. Dönem (kesim dönemi)

450 kg ve üzeri

%20-15 arası

%80-85 arası

 

 

BESİDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ KONULAR:

1.Irk, yaş, cinsiyet ve vücut yapısı gibi özellikler hayvan seçiminde dikkate alınmalı, besiye genç ve boylanmış hayvanlar ile başlanmalıdır.

2.Ahır ortamı uygun olmalıdır. Havalandırma cereyan oluşturmadan sağlanmalıdır. Ahırlar çok nemli ve sıcak olmamalıdır. Kapalı ahırlar için en uygun sıcaklık 10-15 oC’ dir. Ahır zemini ıslak olmamalı, altlıklar düzenli olarak temizlenmelidir. Yemlik ve suluk yeterli olmalıdır. Besi bitiminde ahır temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

3.Besi başlangıcında bulaşıcı hastalıklara karşı aşılama, iç ve dış parazitlere karşı mücadele yapılmalı, parazit mücadelesi düzenli olarak devam etmelidir.

4.Yeterli canlı ağırlık artışı sağlamak ve hastalıklara karşı dayanıklılığı artırmak için vitamin ve mineral takviyesi yapılmalıdır.

5.Hayvanlara ihtiyaçları kadar ve alıştırılarak kesif yem verilmelidir.

6.Yemler bozulmayacak ve küflenmeyecek şekilde uygun şartlarda muhafaza edilmelidir.

7.Nakliye esnasında strese neden olan açlık, susuzluk ve sıkışıklıktan kaçınmalı, yeterli yem ve su verilmelidir.

8.Satın alınan hayvanlar 15 gün karantinada tutulmalı, sonra besiye katılmalıdır.

 

 

 

 

 

Ruminant Hayvanların Bakım ve Beslenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar;

 

 • Ahırların havalandırmasına dikkat ediniz.
 • Ahırların sıcak ve rutubetli olmasınını önleyiniz
 • Ahır zeminini ıslak tutmayınız.
 • Yemlikleri ve sulukları temizleyiniz.
 • Yemleri uygun şartlarda muhafaza ediniz.
 • Küflenmeye, kuşlara ve diğer zararlılara karşı  yemleri koruyunuz.
 • Hayvanların sindirim faaliyetlerinin düzenli olabilmesi için yeterli miktarda kaba yem ve zamanla kesif yem veriniz.
 • Veteriner Hekime başvurarak hastalıklardan korunmak için aşılar uygulayınız.
 • Parazitlerle etkili ve güçlü ilaçlarla mücadele ediniz.
 • Danalarımızı Beslerken Bir Yemleme Metoduda Adlibitum Yemlemedir.
 • Bu Yemleme Metodunda Danalarımızın Önüne Serbest Bir Şekilde Yem, Arpa, Saman-Yonca Karışımı Dökülür ve Eksik Olanlar Her Gün Tamamlanır.
 • Sığırlarımız İstedikleri Kadar İstediği Yemden Tüketecekler ve Beslenmeye Dayalı Metabolik Problem Riski Azalacaktır.
 • Eğer Serbet Yemleme Yapmayacak İsek Danalarımıza Kesif Yem’i Canlı Ağırlıklarının % 2-2,5 ‘i Kadar Vermek Yeterli Olacaktır.
 • Sonuç Olarak buzağı, düve, inek veya dana olsun hepsi fizyolojik ve anatomik yapıları ile bizim işletmelerimizde bizlerin vereceği gıdalar ile beslenmekte ve verim vermekteler.

 

Keçilerin Bakım ve  Beslenmesi;

Küçük ruminant hayvanlardan keçiler besleme ve bakım açısından hassas dırlar. Keçi beslemede bakım şartları çok önemlidir. Keçiler meraklı araştırıcı hayvanlardır. Yemleme esnasında yem sarfiyatı ve seçimi çok yüksektir Oruçoğlu Keçi yemleri lezzetli ve iştah açıcıdır. Yem sarfiyatlarını en düşük seviyeye çekmekte yardımcı olur. Keçiler aydınlık ortamlarda yem tüketirler. Metabolik hastalıklara karşı çok duyarlıdırlar asidoz en sık rastlanan metabolik hastalıktır. Ayrıca çoklu yavru doğumlarında gebelik zehirlenmesi ve doğum sonrası ketozıs yaygın olarak görülür. Oruçoğlu Keçi Süt yemi işletmede bu sorunların azaltılmasında yardımcı olacaktır.

  • Yem Geçişi dikkatli yapılmalı
  • Oğlaklama Döneminde beslemeye dikkat edilmelidir.
  • Kesif Yeme kademeli Geçiş yapılmalıdır,
  • Kaliteli Kaba Yemler kullanılmalıdır,
  • Laktasyon Boyunca yem değişmemeli.
  • Doğum sonrası kilo kaybına dikkat edilmelidir.
  • Oruçoğlu  Süt yemine doğumdan 6 hafta önce başlanmalıdır.
  • Laktasyon döneminde yiyeceği yemin %50 sini doğumdan önce tükettirilmelidir.