Süper Plus Besi Yemi

KULLANIM ALANLARI

Süper Plus 15.5 Protein  Besi Yemi

   

Süper Plus Yemi % 15.5 Ham Proteine sahiptir.

 

Geleneksel olarak 40 yıllık deneyime dayalı olarak üretilen yem grubuna dahil bir yemdir.


Besiye alınan sığırlarda özellikle besi başı ve ortası için formüle edilmiştir. Günde hayvan başına 3-9 kg kullanılabilir. Bitirme döneminde kullanılacaksa 1-3 kg/gün tahıl takviyesi yapılması önerilir.

Bu yem genç yaştaki hayvanların büyüme, kemik gelişimi, besinin ilerleyen dönemlerinde et bağlanacak çatının gelişmesi göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Tüm besin maddeleri yönünden dengelidir.

Kaba yem oranı %30’un üstüne çıkarılmamalı, %10’un da altına düşürülmemelidir.

Ek bilgi için fabrikamız teknik personelinden destek alabilirsiniz.

Yem artırımı ve değişim kademeli yapılmalıdır.

Verilecek yem miktarları kısıtlı yemleme yapılan koşullar için öneri niteliğindedir. Ancak besideki hayvanların yüksek kesif yeme alıştırılıp serbest yemlenmesi esastır.

 

Canlı Ağırlık Artışı 1400 1600 1600 1600 1500 1500
Canlı Ağırlık 200 - 250 Kg 300- 350 kg 350- 400 kg 400- 450 kg 450- 500 kg 500 üzeri kg
Hammaddeler Kg    Kg  Kg  Kg Kg
Mısır Silajı 3 3 2.5 2 2 2
Yonca 1.5 1 1 1 1 1
Saman 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Süper Plus Besi Yemi 5 5 5 5 5 5
Arpa 0 0.5 1 1.5 2 2.5
Mısır 0 0.5 1 1.5 2 2.5

 

Verilen tavsiyeler genel tavsiyelerdir. Kişisel tavsiyeler için lütfen iletişime geçiniz.

 

Besleme Önerileri ve tavsiyeler için: 0 530 541 46 77 nolu hattı hemen arayabilirsiniz.