Arpa Flake

KULLANIM ALANLARI

Arpa Flake

 

Süt ve besi sığırlarına yem yanında hayvanların enerji gereksinimini desteklemek amacı ile verilir.

Genç sığır ve küçük ruminantlarda gelişimi desteklemek amacı ile verilir.

Yararları 

•Nişastanın jelatinleşme değeri yükseldiği için sindirilebilirliği artar.

• Ürün buharla muamele edildiği için zararlı mikroorganizmalar yok olur.

• Arpanın enerji içeriği yükselir.

• By-pass protein miktarı artar.

• Rumende mikrobiyel protein sentezi yükselir.

• Arpa flake geviş getirmeyi teşvik eder.

• Flake katılan yemin lezzeti artar

• Sığırlarda yem tüketimi ve günlük canlı ağırlık kazancını artırır.

• Yemden yararlanma iyileşir.

• Kırma, öğütme ve kuru ezmeye göre tozumayı önler.

• Karkas randımanı artar.

• Süt hayvanlarında süt verimi ve sütte protein oranını yükseltir.

• Buzağılarda rumen (işkembe) ve buzağı gelişimine katkı sağlar.

• Kuzu ve toklu için ideal bir yem hammaddesidir.