Beşyıldız Besi Yemi

KULLANIM ALANLARI

Beşyıldız 15 Protein  Besi Yemi

   

Beşyıldız Besi Yemi % 15 Ham Proteine sahiptir.


Beşyıldız besi yemi kasaplık erkek danaların her dönem besilerinde kullanılabilir. Tam bir besi yemi olarak formüle edilmiştir. Yemin ete dönüşüm oranı yüksektir, ırkların genetik kapasitesine uygun canlı ağırlık kazancı, karkas randımanı ve karkas kalitesini sağlayacak özelliktedir.

Yüksek tahıl/nişasta ve enerji içeriği nedeniyle yem artırımı ve yem geçişinin kademeli yapılması gerekir.

Toplam besi yeminde kaba yem oranı %10-20 arasında tutulmalıdır.

Yoğun besilerde hayvanların yüksek kesif yeme alıştırılıp serbest yemlenmesi esastır.

Canlı Ağırlık Artışı

1400

1600

1600

1600

1500

1500

Canlı Ağırlık

200 - 250 Kg

300- 350 kg

350- 400 kg

400- 450 kg

450- 500 kg

500 üzeri kg

Hammaddeler

Kg

 

 Kg

 Kg

 Kg

Kg

Mısır Silajı

3

3

2.5

2

2

2

Yonca

1.5

1

1

1

1

1

Saman

1

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

Beşyıldız Besi Yemi

4,5

4,5

6

7

7,5

8

Arpa

0

         1

1

1.5

2

2

Verilen tavsiyeler genel tavsiyelerdir. Kişisel tavsiyeler için lütfen iletişime geçiniz.

 

Besleme Önerileri ve tavsiyeler için: 0 530 541 46 77 nolu hattı hemen arayabilirsiniz.