Konsantre Besi Yemi

KULLANIM ALANLARI

Konsantre 22 Protein  Besi Yemi

   

Konsantre Besi Yemi % 22 Ham Proteine sahiptir.

 


Üreticinin elindeki tahılın değerlendirilmesini ve yemleme maliyetlerinin düşürülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış özel bir yemdir. KONSANTRE BESİ Yemi tamamlayıcı protein ve mineral konsantresidir.

Toplam besi yeminde kaba yem oranı %10-20 arasında tutulmalıdır.
 

Canlı Ağırlık Artışı 1400 1600 1600 1600 1500 1500
Canlı Ağırlık 200 - 250 Kg 300- 350 kg 350- 400 kg 400- 450 kg 450- 500 kg 500 üzeri kg
Hammaddeler Kg Kg   Kg  Kg  Kg Kg
Mısır Silajı 3 3 2.5 2 2 2
Yonca 1.5 1 1 1 1 1
Saman 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Besi Konsantre Yemi 3 2.5 3 3.5 3.5 3.5
Arpa 1 1 2.5 3 3.5 4
Mısır 0.5 2.7 2 2 3.5 4